Borowski Außenskulpturen

Borowski Pavo

Borowski Außenskulpturen, Borowski Pavo
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Pavo
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-33-03) EUR 1798,00 ohne MwSt: € 1510.92 / $ 1722.45 zitro

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-33-02) EUR 1798,00 ohne MwSt: € 1510.92 / $ 1722.45 gelb


Borowski Roadrunner

Borowski Außenskulpturen, Borowski Roadrunner
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-32-12) EUR 1993,00 ohne MwSt: € 1674.79 / $ 1909.26


Borowski Lucky Bird

Borowski Außenskulpturen, Borowski Lucky Bird
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-32-11) EUR 1788,00 ohne MwSt: € 1502.52 / $ 1712.87


Borowski Chameleon

Borowski Außenskulpturen, Borowski Chameleon
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-36-01) EUR 1998,00 ohne MwSt: € 1678.99 / $ 1914.05


Borowski Firebird klein

Borowski Außenskulpturen, Borowski Firebird klein
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-32-09) EUR 1386,00 ohne MwSt: € 1164.71 / $ 1327.76


Borowski Gonzo

Borowski Außenskulpturen, Borowski Gonzo
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Gonzo
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Gonzo
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-30-04) EUR 501,00 ohne MwSt: € 421.01 / $ 479.95 blau mit Faden

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-30-05) EUR 501,00 ohne MwSt: € 421.01 / $ 479.95 zitro mit Faden

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-30-30) EUR 501,00 ohne MwSt: € 421.01 / $ 479.95 orange mit Faden


Borowski Leaf

Borowski Außenskulpturen, Borowski Leaf
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-38-01) EUR 1488,00 ohne MwSt: € 1250.42 / $ 1425.48


Borowski Massai-Man

Borowski Außenskulpturen, Borowski Massai-Man
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-42-00) EUR 2989,00 ohne MwSt: € 2511.76 / $ 2863.41


Borowski Massai-Woman

Borowski Außenskulpturen, Borowski Massai-Woman
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-42-01) EUR 2989,00 ohne MwSt: € 2511.76 / $ 2863.41


Borowski Kiwi Stick

Borowski Außenskulpturen, Borowski Kiwi Stick
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Kiwi Stick
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Kiwi Stick
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Kiwi Stick
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Kiwi Stick
Vergrößern
Borowski Außenskulpturen, Borowski Kiwi Stick
Vergrößern

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-81) EUR 200,00 ohne MwSt: € 168.07 / $ 191.60 bernstein

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-83) EUR 200,00 ohne MwSt: € 168.07 / $ 191.60 gelb

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-84) EUR 200,00 ohne MwSt: € 168.07 / $ 191.60 rot

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-82) EUR 200,00 ohne MwSt: € 168.07 / $ 191.60 hellblau

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-85) EUR 200,00 ohne MwSt: € 168.07 / $ 191.60 violett

Preis pro Stück   (Art.-Nr. bo-02-86) EUR 200,00 ohne MwSt: € 168.07 / $ 191.60 zitro